Om

Att genomföra event eller konferenser med företaget är bra ur många synpunkter. Planerar ni ett företagsevent eller en konferens? Välkommen att ta reda på hur ni ska göra för att lyckas!

Företagsevent kan gynna ditt företag

Ett företagsevent kan man hålla i stort sett när man vill. Men man kan ha olika syften med att ha ett företagsevent. Som att stärka banden inom sin personal, får personalen att inse att de är ett team där personalen skulle behöva komma varandra närmare och verkligen få känna på sin egen kreativitet och sin förmåga för att  samarbete som kan vara en förutsättning för att företaget ska kunna nå de uppsatta målen. Ett företagsevent kan även vara för att träffa kunder, bygga nya band och eller stärka band.

Det finns så många olika typer av företagsevent som kan stärka banden inom ett företg och där personalen har något att berätta om sins emellan för år framöver eller till nästa händelse.

Syftet med ett event är en appellerande upplevelse till sinnena. Tidningsreklam då är det sinnet synen som ser reklamen. För radioreklam då hanlar det om hörsel och Tv-reklamen där syftar man till både synen och hörseln. Medan ett event skapar intryck genom alla sinnen som syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Men det viktigaste är nog mötet kolleger emellan och det är på dessa möten som om de blir lyckade även blir de möten som man kommer att komma ihåg. Visserligen så träffas man redan idag mycket på nätet men intrycken kommer aldrig att vara detsamma som i det verkliga livet.

För att det ska bli en lyckad tillställning så är det viktigt att man hittar rätt tidpunkt för sitt företagsevent. Att man ligger ute i god tid med att det ska vara ett event denna dag så att det inte kör ihop sig med något annat och att alla är medvetna om det, de som man tänkt ska vara med på eventet. Att då vara ute i god tid är det bästa för att få med alla. 

Att hålla ett event enbart för att roa sina anställda, kunder, sig själv eller kanske sina konkurrenter så är det helt okej. Men varför göra det bara för görandets skull och göra åt en massa pengar utan ett egentligt syfte, att ha mer än bara roligt? När man ändå fixar ett event då kan det likaväl vara för ett syfte och en möjlighet för företaget att samtidigt utvecklas. Därför är det viktigt med en bra planering och ha ett event med en tydlig plan att inrikta sig på en av målgrupperna till exempel sina medarbetare. Att anordna en kickoff efter semestermånaderna och ha ett event för att på nytt stärka banden se det som en nystart efter semestrar, kan vara en mycket god idé.

Eller om man ska ha företagsevent för sina kunder och visa upp sig samt att utveckla de kundrelationer man redan har kan även det vara en riktigt god idé. Det gäller att hitta ett syfte med att hålla sitt företagsevent och har man ett med sina kunder kan man få en så kallad win win situation där både företagare och kunder är vinnare tack vare eventet och att man har planerat det i god tid samt att man har gjort det noggrant.